Om JBS Eiendom Nor

JBS Eiendom Nor AS ble etablert i 2005 under navnet Jansen Boligservice. Navnet ble endret til JBS Eiendom Nor AS i 2015. Eiendom Nor AS har også drifts ansvar for Mottaksdrift Nor as.

JBS Eiendom Nor hadde ved årsskiftet 58 utleieenheter, 17 rom på Seljestua og 30 rom på Brygga Hotell.

I 2015 etablerte vi mottaksdrift med to asyl mottak for enslige mindreårige flyktninger. I februar 2016 etablerer vi det tredje mottaket. Mottaksdrift Nor AS vil fra 2016 være driftsoperatør for asylmottaken.

I løpet av 2016 forventer vi å ha ca. 65 ansatte i bedriften og en omsettning mellom 50 – 60 Mill Kr.

 

Daglig leder: Tor Gunnar Gusjås.
Styreleder: Jann Werner Jansen.

 

Klikk for å finne informasjon om Mottaksdrift Nor AS