Mottaksdrift Nor AS

Eiendom Nor as  og Mottaksdrift Nor as har etter oppdrag fra UDI etablert et flyktningmottak for enslige mindreårige flyktninger på Vensmoen. Mottaksdrift Nor as står som driftsoperatør for mottakene mens Eiendom Nor as er eier av eiendomsmassen som brukes i forbindelse med bosettingen, Under følger mer informasjon om hvert av mottakene.

Har du spørsmål om flyktningmottakene kan du ta kontakt med oss her.

Søker du jobb i Mottaksdrift Nor as se nederst på side.

Vensmoen EM mottak

Vensmoen mottak for enslige mindreårige flyktninger driftes av Mottaksdrift Nor AS. Mottaket ble opprettet 15 oktober 2015 og vi har kapasitet til 80 enslige mindreårige asylsøkere. Per i dag er det 50 beboere mellom 15-18 år som bor i mottaket. Ungdommene skal bo her til de får behandlet sin asylsøknad. Vi har kontorerpå Hemmoen der vi også har personalbasen som er døgnbemannet.

Gå til Facebook-side.

 

Gå til Facebook-side.

Personalbasen med døgnbemanning ligger i mottaket.

 

JOBB I MOTTAKSDRIFTNOR AS

Mottaksdrift Nor AS er et selskap som driver mindreårige mottak i region Nord på oppdrag fra UDI. På mottaket bor det enslige mindreårige asylsøkere mellom 15-18 år. Mottakene er organisert med en felles boløsning, og driften er døgnbemannet.

For nærmere informasjon ta kontakt med                                                                  Tor-Gunnar Gusjås tgg@eiendomnor.no